Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông

KẾ HOẠCH THI TRỰC TUYẾN

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022”
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 của Ban Chấp hành Quận đoàn Hà Đông; Kế hoạch số 13-KH/TĐTN-BTG ngày 11/01/2018 của BanThường vụ Thành đoàn Hà Nội về "Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô". Để Nghị quyết sớm triển khai trong các cấp bộ Đoàn và cụ thể hoá trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quận Hà Đông, Ban Thường vụ Quận đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểm Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Đông với các nội dung sau::

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Hà Đông trong triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đi vào thực tiễn công tác.
2. Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Tuổi trẻ toàn Quận, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.
3. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết cần đảm bảo nghiêm túc, khoa học, hiệu quả. Xây dựng câu hỏi theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới nâng cao hiệu quả phương thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử đấu tranh, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đoàn, Đội, Hội và công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho thanh thiếu nhi của quận.
5. Phấn đấu trên 80% ĐVTN các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022 do Quận đoàn triển khai.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, NỘI DUNG THI
1. Tên gọi cuộc thi: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2. Đối tượng dự thi: là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đang sinh sống trên địa bàn quận.
3. Nội dung thi:
- Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hà Đông, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THI
1. Thời gian:
- Thời gian chính thức: từ ngày 26/3/2018 - 25/4/2018
- Công bố kết quả, trao giải: Dự kiến tháng 5/2018
2. Hình thức thi
- Thi trực tuyến trên địa chỉ web: http://quandoanhadong.com/thitructuyen/
- Mỗi tài khoản đăng nhập tham gia thi sẽ trả lời 45 câu hỏi về Nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc, Đại hội Đoàn Thành phố và Đại hội Đoàn Quận. Mỗi phần thi sẽ giới hạn thời gian trả lời với mức độ khó tăng dần.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng
- 01 giải Nhất: trị giá 800.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
- 01 giải Nhì: trị giá 500.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
- 02 giải Ba: trị giá 300.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
- 03 giải Khuyến khích: trị giá 200.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
2. Giải thưởng phụ
- 03 giải đơn vị (thuộc 3 khối Phường, Trường, Cơ quan doanh nghiệp) có số lượng thí sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất: trị giá 1.000.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
- 10 giải dành cho thí sinh có số dự đoán số lượt tham gia dự thi đúng hoặc gần đúng nhất với kết quả thống kê của Ban Tổ chức cuộc thi: trị giá 300.000 đ + Khen thưởng của Quận đoàn
(Lưu ý: Trên cơ sở tình hình thực tế, cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Quận đoàn Hà Đông
- Là đơn vị thường trực tổ chức Cuộc thi; chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, thể lệ, bộ câu hỏi, web thi trực tuyến.
- Hướng dẫn, đôn đốc các khối tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng, yêu cầu và tiến độ đề ra.
- Tổ chức phát động, tổng kết và trao giải cuộc thi.
2. Các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc
- Căn cứ Kế hoạch cuộc thi của Quận đoàn ban hành, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; triển khai cuộc thi tới tất cả các cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở địa phương, đơn vị.

BTV Quận đoàn giao các đ/c cán bộ chuyên trách phụ trách theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả các cụm thi đua tham gia, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022". Ban Thường vụ Quận đoàn Hà Đông đề nghị Các Cơ sở Đoàn và chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo yêu cầu đề ra.
Trong quá trình tham gia dự thi, mọi ý kiến thắc mắc liên hệ: Đ/c Bùi Thị Thu Trang - PBT Quận đoàn - 0979.418.979 để được hỗ trợ và tiếp nhận thông tin kỹ thuật của cuộc thi.